உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Saturday, April 10, 2010

சிறை


உன்னை பார்க்கும் -கடைக்கண்
பார்வை சிலநேரம் உன் விழி
பார்த்ததும் ஏனோ என்னிடம்
திரும்ப மறுக்கிறது இப்படியே - நீ
என்னை உன்னையறியாமல் அணு
அணுவாய் சிறைப்பிடிக்கின்றாய் -என்
உயிரே ...................!!

No comments:

Post a Comment