உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Wednesday, August 31, 2011

*^ காதல் அணுக்கள் ^*


உயிர் அணுக்களை இயந்திர அணுக்களாய்
மாற்றி சில காலம் வரை
நம் காதல் வலையமைப்பிற்கு வலு சேர்ப்போம்
நீயும் நானும் இணையும் நாளில்
அந்த இயந்திர அணுக்களே
நம்மை இயக்கும் அணுக்களாய்
உருப்பெற்று விடும் கண்ணாலனே

Sunday, August 28, 2011

~*நம் கடிகாரம் *~


நாள் தோறும் அதிகரிக்கும் காதலை
சேர்த்து வைக்க இடம் இல்லை
கொட்டித் தீர்க்க நேரமும் இல்லை என
எனக்கு நீயும் உனக்கு நானும் ஆறுதல் சொல்லிக்கொள்ளும்
இந்த தவக் காலம் முடியும் நேரத்திற்காக
நாட்களை வேகமாக நகர்த்தும் முயற்சியில்
இன்றும் நமக்கே வெற்றி ....

Sunday, August 7, 2011

குழந்தை இவள் ....


என் தாயிற்காக சில வரிகள்
என்னை பெற்றவள் அல்ல என்னை தத்து எடுத்த என்னவனுக்காக

காத்திருந்த கருவறை காலத்திற்கான எல்லை
இன்னும் சில நாட்களில் ....

தாயின் கர்ப்பத்தில் குழந்தை போல்
என்னை மனதில் தாங்கிய என்னவனின்
காதல் கருவறையில் பிரசவத்திற்காக
காத்திருக்கும் குழந்தை இவள் ....