உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Thursday, May 16, 2013

ஒருமித்தல்

என் அழகான கனவுகளின் ஆரம்பமாய்
உன் கண் சிமிட்டல்களை கண்டதும்
அவை நடந்தேறிய சுகம் உணர்ந்தேனடா ...
காதலில் இரு மனங்கள் மட்டுமல்ல
கனவுகள் ஒருமித்தலும் அழகுதான் ...