உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Thursday, July 9, 2015

என் காதலே

காலத்தின் வேகத்தோடு ஓடுவது 
அத்தனை சுலபமில்லை ...       
மனமும் செயலும் மாறாமல் 
பயணிப்பதும் எளிதில்லை ....                              
நீ அனைத்திலும் கண்டது 
வெற்றியே .- என் காதலே                         
எம் இருவருக்குள் வந்தது முதல் , 
காலத்தோடு போட்டியிட 
கற்றும் கொடுத்தாய் ,                              
நம் மனம் செயல் மாறாது 
ஒன்றர மேலும் இணையவும் செய்தாய்....                             
நேரம் உனக்கான கவிகளின் அளவை மட்டுமே 
மட்டுப்படுத்தியது , 
உன் மீதான காதலை அல்ல ....                      
இது என்னவனுக்கான என் காதல் கடிதம் .....

Sunday, February 1, 2015

இழக்கும் இனிமைகள்


உண்மை தான்
இழந்துவிட்டேன் - நான் என்னும்
என்னுள் இருக்கும் ரசனைகளை
கவிதைகளை மட்டுமல்ல
சின்ன செல்ல குறும்புகளையும் தான்
சொல் கோர்வைகள் கவியாய் மாற
அனுமதி கேட்டதில்லை ஒருபொழுதும்
கேட்டு வரும் நிலையிலும் இன்று
பேனா மை காகிதத்தை ஸ்பரிசிக்க மறுக்கின்றதே
என்னை அறிந்த தினக்குறிப்பும்
இன்று என்னை நெருங்க அனுமதிப்பதில்லை
நாள் தோறும் தொலைக்கும் கனவுகள்
தடயமே இன்றி மறைகின்றன
மீண்டும் என்னை நெருங்கி விட கூடாதென்று ....


நீ

தவறுகளை திருத்திகொள்ளும் முயற்சியின்
முதல் படி
என்னால் எனக்காக நீ இழந்த அனைத்தையும் மீண்டும் பெற்றுத்தருவேன்
இதில் நீயும் அடக்கம்