உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Tuesday, April 2, 2013

அரவணைப்புசெய்யாத தவத்திற்கு
வரமென வந்தவனே
அன்றிருந்து காத்திருந்த - என்
நிமிடங்கள் இன்று
மோட்சம் பெற்றுவிட்டன
உன் தாய்மை நிறைந்த
அரவணைப்பால் ....