உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Wednesday, June 20, 2012

கனவுக் காதலன்


என் மௌனத்தின் மொழிகளை
புரிந்து கொண்டது உன் இதயம்
என் கண்களின் தேடலை
முடித்துவைத்தன உன் பிரசன்னம்
என் பயணத்தில் முட்களை
மறைத்து எடுத்தன உன் கைகள்
என் கனவுகளின் நிறத்தை
என்னோட ரசித்தன உன் கண்கள்
ஆனால் இவை அறிந்தும்
உன்னை வதைக்கின்றன என் செயல்கள்
இருந்தும் என்னை தாங்கும் உன் உள்ளங்கைகளுக்கு
என்றும் இவள் அடிமை