உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Tuesday, October 4, 2011

அவன் காதலி


ஒரு வார்த்தையில் என்னை
பற்றி சொல் என்றேன் நான்..
என்னுடையவள் என்றான்
என் கண்களில் முத்தமிட்டபடி