உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Thursday, June 2, 2011

ஆட்சி


காதலியாய் மனைவியாய் உன்னோடு
வாழவே மணிகள் போதவில்லை...
குழந்தையாய் தினம் மாறி
என் தாய்மைக்கும் மொழி தருகிறாய்...
உன் சிணுங்கலும் குறும்பும் யாரைக் கேட்டு
என்னில் தாரை வார்த்தாய் ...
இன்று இங்கு நானில்லை
என்னுள் உருவான உன் ஆட்சி தானடா ....