உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Saturday, August 4, 2012

ரசிகன்


தனியாக பயணித்த என் தேடல்களின் மிகுதிக்கு
அர்த்தங்கள் தேடித்தந்தவனே
காதல் என்னும் சொல்லிற்கு நீ தந்த கருத்து
புதிதல்ல நிதர்சனமான இலக்கணம்
வாழ்வை ரசிக்க தெரியாமல் அலைந்த மனம்
இன்று உன்னை ரசிப்பதிற்க்கே நேரமின்றி தவிக்கின்றது
ஒரு வரியில் சொல்லிவிட்டேன்
நீ என்பது வேறில்லை நான் ஆகிவிட்டாய்