உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Sunday, December 26, 2010

என்னடா கொடுமை இது


உதட்டை நனைக்க
வந்த வார்த்தைகளும்
உலர்ந்து போகும் கொடுமை
உன் நிழலில் நனையும்
போதுதான் நிகழ்கிறது

செல்லம்


பல தவறுகள் வலியையே
பரிசளித்தன
ஆனாலும் என் நன்றிகள்
நம் சண்டைகளுக்கே
வலிகளில் தானடா நன் உன்னில்
அதிகம் கரைகின்றேன்

Thursday, December 2, 2010

என்ன தான் செய்வேன்


உன்னை என்வசமாக்கிக்
கொள்ளும் முயற்சியில்
அறியாமலே இன்று நான் - என்
கைவசம் இல்லாது போனேன்