உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Sunday, August 18, 2013

என் சேமிப்பு நீ

சேமிப்பில் ஆர்வம் கொண்டவள்
நான் - இன்று
உனக்காக நேரத்தையும்
சேமிக்க கற்றுக்கொண்டென்
நாள்தோறும் குறைவின்றி
உன்னோடு செலவழிக்க ..... !