உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Saturday, June 15, 2013

என் தோழன்

சொட்டு விட்டு தீர்ந்த கண்ணீர் துளிகள்
உன் விழியில் உயிராய் வாழ தான் இடம் தேடின
இன்று புதிய பாதையில் தேடிச் செல்லும்  பயணத்தில் 
உன் கையில் குழந்தையாய் அல்ல
தோழோடு தோழியாய் மாறிவிட்டதை உணர்த்துகின்றன