உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Wednesday, July 7, 2010

என்றும் என் அருகில்


நீ என்னை விட்டு மிகத் தொலைவில் இருக்கின்றாயாம் - இல்லையே
அன்று எனக்கு காய்ச்சல்
உன் மடியில் தலை சாய்த்திருக்கும் போது
நீ தானே இப்ப எப்படி மா இருக்கு என்று
என் தலை கோதினாய்.........................