உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Tuesday, October 12, 2010

தெரிந்துவிட்டது


பூமிக்கு வர நினைத்த மழைத்துளிகள்
நீ வரும் வரை நான் அவற்றை எண்ணிக்கொண்டிருப்பதை அறிந்து
வானத்து விண்மீன்களாய் அங்கேயே தங்கிவிட்டன
உன்னை மீண்டும் காணப் போகும் நொடிகள்
வெகு தொலைவில் இருப்பது அவற்றிற்கும்
தெரிந்துவிட்டது போலும் ...

No comments:

Post a Comment