உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Sunday, May 30, 2010

நிழல்


உனக்காகவே உன் நிழலாய் தொடர்ந்த
பாதையில் இன்று நான் நடக்கும் போது
ஏன் தனியே வருகிறாய் என
வினவுகின்றன
உன் பாத சுவடு பட்ட கற்கள்

No comments:

Post a Comment