உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Saturday, November 5, 2011


எழுத துடிக்கும் வார்த்தைகளுக்கு
சொற்கள் வலு சேர்க்கவில்லை
இன்று நீயும் என்னை புரிந்து கொண்டதால்
இங்கு வார்த்தை ஏதும் தேவையும் இல்லை ...
இந்த வரிகள்
இது வரை நான் எங்கோ தேடிய நட்பிற்காகவும் ....
இன்று நான் உணர்ந்த என் தோழமைக்காகவும் ....♥♥♥

2 comments:

  1. nice.. it is good for friendship.. Thanks to share.. www.rishvan.com

    ReplyDelete