உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Monday, May 30, 2011

ரசித்தேன்


நீ என்னுடையவன் என்றான பின் என் கவிதைகளுக்கு
சிறிது சிறிதாய் ஓய்வு கொடுத்துள்ளேன் ....
அறிவாயா கண்ணா உன்னை விட
உனக்கான கவிதைகளை என்னால் ரசிக்க முடிவதில்லை என ......

No comments:

Post a Comment