உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Thursday, July 9, 2015

என் காதலே

காலத்தின் வேகத்தோடு ஓடுவது 
அத்தனை சுலபமில்லை ...       
மனமும் செயலும் மாறாமல் 
பயணிப்பதும் எளிதில்லை ....                              
நீ அனைத்திலும் கண்டது 
வெற்றியே .- என் காதலே                         
எம் இருவருக்குள் வந்தது முதல் , 
காலத்தோடு போட்டியிட 
கற்றும் கொடுத்தாய் ,                              
நம் மனம் செயல் மாறாது 
ஒன்றர மேலும் இணையவும் செய்தாய்....                             
நேரம் உனக்கான கவிகளின் அளவை மட்டுமே 
மட்டுப்படுத்தியது , 
உன் மீதான காதலை அல்ல ....                      
இது என்னவனுக்கான என் காதல் கடிதம் .....

1 comment: